24 Kasım 2010 Çarşamba

Devrimci Halkın Birliği: 'Dünya ezilenlerinin ortak sesidir!'

Devrimci Halkın Birliği; faşizme, emperyalizme, feodalizme, şovenizme ve her türden gericiliğe karşı, enternasyonal proletarya safında görsel-yazılı basın alanında mücadele veren sosyalist bir yayındır. Devrimci Halkın Birliği; çeşitli milliyet, inanç ve azınlıktan Türkiye ve T. Kürdistan’ı proletaryası ve ezilen yığınların özgür sesidir. Devrimci Halkın Birliği; tüm insanlığı özgürleştirebilecek yegâne bilim olan Marksizm-Leninizm’in kendisine rehber alır. ML bilimi öncülüğünde mücadele yürüten veya O'ndan etkilenen politik yapılanmaları gücü ve olanakları ölçütünde dünya kamuoyuna tanıtmayı bir görev bilir. Enternasyonal proletaryanın çıkarlarını her şeyden üstün ve devrimci dayanışmayı her alanda önde tutan Devrimci Halkın Birliği dünya ezilenlerinin ortak sesidir.

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Our Team Memebers