21 Şubat 2013 Perşembe

Halkın Birliği’nin Şubat sayısı çıktı!

Aylık ve sosyalist politik Halkın Birliği Dergisi’nin Şubat sayısı çıktı.

- Baş Yazı
• AKP’nin ‘Kürt Açılımı’nda yeni olan bir şey yok!
- İnşamız
• Devrimci Çalışmada Kural Her Devrimciye İş Vermek
- Politik Haber
• Kendi Gerçekliğini Görmek...
• Kapitalizm İnsanları Ruhsal Hastalıklara Hapsediyor
• Kanlı Tarihi Unutmamak
• AKP’nin Ecdatları Emperyalizmin İşbirlikçileri ve İktidar İçin
• Birbirini Katleden Padişahlardır
• AKP’den Umutlu Olmak – E. Kalan
• Dik Durmak Sade Yaşamak
- İşçi Memur
• Patronlar İçin Türkiye Sömürü Cenneti
• Sendika Barajı Yükseltildi “Toplu Sözleşme” Yapma Hakkı Gasp Edildi
• Sorunların Yaratıcısı Kapitalist Çözüm, İşçilerin Sosyalist Mücadelesinden Geçiyor
• Liberalizm İşçiler İçin Yıkımdır
• Enformel ya da Kayıt Dışı Çalışma
- Kürdistan
• CHP Kürt Sorununda İnkar Çizgisinde Israr Ediyor
• Paris Katliamı ve Aynaya Yansıyanlar
• Toplumun Beynini Ele Geçirmede Psikolojik Savaş Uygulamada
• Tüm Sorunların Müsebbibi Kürtlermiş!
• Eşkıya İle Pazarlık Yapılmaz Yalanı
• Umut, Sevgi, Barış ve Özgürlüğe Sıkıca Tutunmalıyız
- Sanat
• Devrimci Müzikte Militan Duruş Geriye Düştü
• Sevgiyi Neden İçselleştirmiyoruz?
• Şiirler
- Gençlik Yıldızı
• İşçi Sınıfının Geleceği, Gençliğin Geleceğidir!
• YÖK’ü Aratacak Yeni Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK) Geliyor
• Sorgulamayan, Okumayan ve Bilmeyen Bir Gençlik Kuşağı
- Özgür Kadın
• 8 Mart “Emekçi” Anlam, Önemi Üzerine
• Emperyalist Kapitalizm En Çok Kadınları Vuruyor
• İşçi Kadın ve Kapitalist Sistem
• Kadına Yönelik Cinsel Baskının Temeli Özel Mülkiyet Sistemidir
- Onlardan Bize
• Sonsuza dek bizimlesin Fahri Yoldaş!
- Deneyler Zenginliğimizdir
• Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı ya da Proletaryanın Enternasyonal Bayrağı
- Temel Kavramlar
• Politik özgürlük nedir?
- Dış Politika
• Ortadoğu Halklarına Gerici Savaş Dayatılıyor: Karşı Duralım!
• İngiltere Başbakanın Avrupa Birliğini Referanduma Götürürüz
• Tehdidi Neyi Hedefliyor?
• Emperyalistlerin Afrika’yı Ele Geçirmeye Çalışması ve
• Fransa’nın Mali’ye Askeri Müdahalesi
• İşgal ve Savaşlarda Emperyalistlerin Gerekçesi Hep Aynı
• Erdoğan ABD’nin Kucağında Bölgede Güç Olma Peşinde
- Analiz Polemik
• Anayasa Tartışmaları ve Devrimci Yaklaşım
- Devrimci Teori
• Önyargı Nedir? Nasıl Değerlendirilmelidir?
- Özgür Kürsü
• Türk Milliyetçiliği ve Linç Kültürünün Beslendiği Kaynak: Kemalizm
• Devrimci Hareket Ne kadar Devrimci?
- Dünden Bu güne
• Kendi İdeolojisine Güvenmeyenler Halk İçi Çelişkilerin
• Çözümünde Gerici Şiddete Başvurmaktan Geri Durmazlar
- Okur Mektupları
Halkın Birliği

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Our Team Memebers