11 Eylül 2015 Cuma

12 EYLÜL AKP ELİYLE DEVAM EDİYOR


12 Eylül askeri faşist darbesinin üzerinden 35 yıl geçti, 12 Eylül ruhu AKP eliyle pervasızca tırmanarak devam ediyor.
AKP bu ülke halklarının değerlerini hiçe sayarak, kongresini 12 Eylül gününe, seçimleri de hilafetin kaldırılış günü olan 1 Kasım tarihine ayarlayarak kendi tabanına mesaj verirken, iki taraflı başlatılan barış sürecini tek taraflı bozarak, sarayın iktidarı uğruna savaşı daha şiddetli ve kirli bir şekilde yeniden hayata geçiriyor.
12 Eylül askeri faşist darbesinin 35. Yılında bu kirli savaşa ve onun ürünü olan AKP faşizmine karşı, barışı amasız ve ancaksız savunmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır.
Bu ülkenin tarihi toplu katliamlarla dolu. Bu katliamlarla yüzleşmemiş olmak ve katliamların cezasız kalması, sokağa taşan ırkçı nefreti çoğaltmaktadır. Olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde 12 Eylül askeri faşist darbesini aratacak dayatmalarla karşı karşıyayız.
12 Eylül dönemindeki güdümlü hukukun yerini AKP iktidarı döneminde örgütlenmiş hukuk alarak, işareti verilen herkese ve her kuruma davalar açtırılmaktadır.
12 Eylül askeri faşist darbesiyle yetinmeyen AKP, 12 Eylül 2010 Anayasa referandumu ile sivil darbe yaparak, faşizmi daha da derinleştirip hayata geçirmiştir. 12 Eylül döneminde yargılanarak infaz edilenler bu gün yargısız infaz edilmektedirler. AKP iktidarı, Meclisten çıkardığı İç Güvenlik Yasasıyla, Güvenlik kuvvetlerine olağanüstü yetkiler tanıyarak yargısız infazları yasal hale getirmiştir. Bununla da yetinmeye aynı AKP, toplumu iyice kutuplaştırmak için önceden altyapısını oluşturduğu İç Güvenlik Yasasına bir madde daha ekleyerek, komşuların birbirlerini ihbar etmelerinin yasal zeminini oluşturmuştur. 12 Eylül faşist darbesi günlerinde olduğu gibi, bu gün de ihbarcıların sıraya girmesi beklenmektedir.
12 Eylül askeri faşist darbesinde can güvenliği yoktu. 12 Eylül döneminde yapılan infazlar ve işkenceler cezasız kaldı. 12 Eylül’ün devamı olan AKP döneminde de güvenlik görevlileri eliyle işlenen cinayetler cezasız kalmakta, kısaca devlet kendini koruyanları korumaya devam etmektedir.
12 Eylül askeri faşizmi emek örgütlerini dağıtıp, malvarlıklarına el koyarak emek örgütlerinin önderlerini idam cezasıyla yargılamıştı. Emek örgütlerine olan düşmanlık bu gün AKP eliyle devam ediyor. Kendi iktidarını pekiştirmek için yarattığı güdümlü sendikaların dışında kalanlara sebepsiz davalar açarak yöneticilerini tutuklayıp yıldırmaya çalışıyor. 12 Eylül döneminde bile cesaret edilemeyen taşeronlaştırmaya ve güvencesiz çalışmaya yasal zeminler hazırlıyor, mevsimlik tarım işçilerini ise görmezden gelerek yok sayıyor.
AKP, kendi varlık nedeni olan 12 Eylül Anayasasını bile rafa kaldırıp, yapılan seçimleri hiçe sayıp, gayri meşru bir dayatmayla olağanüstü haller ilan ederek, içi boşaltılmış siyasi partiler ve % 10 seçim barajı yasasıylaülkeyi tekrar seçime götürüp, diktatörlüğünü ilan etmeye hazırlanıyor.
Son günlerde yaşadığımız olaylar bize 12 Eylül günlerindeki faşist cinayet şebekelerini hatırlatıyor. Güvenlik görevlilerinin göz yumduğu ırkçı nefret sokağa taşarak orta çağ karanlığında olduğu gibi parti binalarını, kitapevlerini ve işyerlerini yakarak insanları linç ediyor. 12 Eylül’ün yetiştirdiği cinayet şebekelrinin yerini bu gün AKP nin yetiştirdiği gerici faşistler güçler alıyor.
Biz bu ülkede insani değerlerini ve vicdanlarını yitirmeyenlerle birlikte 12 Eylül’le hesaplaşmaya, onun devamı olan AKP faşizmi ile onurumuzla mücadele etmeye devam edeceğiz, ülkeyi ortaçağ karanlığına teslim etmeyeceğiz, insanlığı sahillerden kıyıya vurdurmayacağız.

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Our Team Memebers